Wednesday

Profil Syarikat

i-    Nama syarikat            :     Aura Imtiyaz Training & Consultancy

ii-   Tarikh didaftarkan       :     11 November 2009

iii-   No. pendaftaran         :     001906511-W

iv-   Web                          :     www.auraimtiyaz-consultant.blogspot.com


v-    Pejabat Operasi         :     Aura Imtiyaz Centre (CT00007618-A),
                                              P14, Jalan Pandan, Bandar Feldajaya Timur,
                                              Mempaga 1, 28600 Karak, Pahang.


OBJEKTIF


  • Meneroka potensi diri peserta dan membangkitkan aura sedia ada di dalam diri mereka melalui pendekatan yang efektif dan berkesan
  • Membina kesedaran peserta tentang matlamat kehidupan mereka yang memerlukan setiap detik , masa dan upaya dimanfaatkan ke paras maksima
  • Membantu para peserta mengenal kelemahan diri mereka dan mengubah kelemahan menjadi satu kelebihan
  • Menjana dan menawarkan program berasaskan dwi-konsep iaitu duniawi dan ukhrawi


VISI


  • Visi Aura Imtiyaz Training & Consultancy ialah menjadi sebuah syarikat yang aktif menawarkan dan mengelola program-program serta aktiviti-aktiviti yang mampu menjana modal insan ke tahap yang sepatutnya. 

MISI

  • Misi Aura Imtiyaz Training & Consultancy ialah mengubah arus masyarakat selari dengan kehendak syariat Islam yang universal dan menyeluruh. Program-program yang bermanfaat dan mempunyai impak yang maksima akan terus dipergiatkan bagi memastikan generasi pelapis berada di dalam arus yang positif dan membina.

No comments:

Share |