Sunday

DIARY 2012

DIARY AURA IMTIYAZ 2012

31 Dis 2011      : Talk Train For Trainers 1 : Staff Pusat Asuhan Bondamama di Taman Hijau Karak, Pahang.
14 Januari 2012 : Talk Leadership Kids di Sekolah Kebangsaan Lubuk Terua, Lanchang, Pahang
14 Januari 2012 : Talk Train For Trainers 2 : Staff Pusat Asuhan Bondamama di Taman Hijau Karak, Pahang
21-22 Januari 2012 : Menghadiri Seminar Pengurusan Kehidupan berdasarkan Surah Al-Kahfi di UPM
27-28 Januari 2012 : Menghadiri Seminar Pengurusan Kehidupan berdasarkan Surah Al-Kahfi di UPM

No comments:

Share |